FÖR MEDLEMMAR

2016-06-14

Problemen i nätet lösta

Vår uppfattning är nu att i stort sett allt ska fungera okej med vårt bredband.
Sappa och Riksnet meddelar också att de inte har någon aktiv felanmälan från någon i vår förening för tillfället. Riksnet meddelar dock att det fortfarande kan vara några medlemmar som upplever att det kan förekomma pipanden under samtal. Teknikerna arbetar nu med att ta fram en ny mjukvara som ska göra att även detta problem ska bli löst.
Men är det någon medlem som fortfarande upplever sig ha problem med sin fiberanslutning så anmäl då detta till Sappa gällande Tv eller Riksnet gällande internet och telefon. Deras kontaktuppgifter hittar du här på hemsidan under rubriken Frågor och Problem.
Är det någon medlem som upplever att ni inte får era problem lösta efter anmälan till Sappa eller Riksnet, kontakta då Siv Eriksson eller Lennart Ragnarsson.

Vi i styrelsen passar också på att önska alla medlemmar en Trevlig Sommar !