FÖR MEDLEMMAR

2016-02-24

Riksnet driftinformation

2016-02-25 Uppgraderingsarbete Göteborg med omnejd
Vår underleverantör kommer att utföra ett uppgraderingsarbete under natten mot Torsdag.
Arbetet kommer att pågå från 05:00 till 06:00.
Arbetet ska leda till förbättringar av kvalitén gällande samtliga tjänster i området.