Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-11-24

Riksnet informerar

För er som har Riksnet IP-telefoni.
Genom att logga in på Riksnet kan man se sina samtalslistor, lyssna av röstbrevlådan, vidarekoppla samtal mm. Gå in under Frågor & Problem, där finns information om hur man skapar konto och personligt lösenord. Där kan ni också läsa mera om Riksnets olika telefonitjänster.
Observera att vid vidarekoppling av samtal så betalar du själv kostnaden för vidarekopplat samtal. Vidarekoppling till mobil 99 öre/minut och vidarekoppling till annan fast telefon 12 öre/minut.