Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-11-27

Riksnet telefoni

Riksnets telefondosa
Ibland kan det hända att Riksnets telefondosa tappar kontakten med nätet och därmed fungerar inte telefonen. Detta kan ske t ex vid kortare avbrott i nätet pga att en tekniker gör något arbete.
Detta kan avhjälpas genom att ni startar om telefonidosan genom att bryta strömmen till telefondosan någon minut och starta sedan om den igen, i vissa fall kan ni även behöva trycka in Reset-knappen som sitter på baksidan, tryck lätt med t ex en tandpetare i "hålet" när strömmen är bruten och starta sedan om telefondosan igen.
Om detta inte hjälper, kontakta Riksnet 0770-33 99 33.

Styrelsen