Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2015-07-20

Riksnets driftinformation

2015 07 20 14.20 Teknikerna har startat om berörd utrustning och de ser gärna att de kunder som har fortsatt problem ringer in och anmäler detta.