Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-02-15

Sappa driftsinformation

Idag har vi fått information från Sappa, de har nu hittat ett större fel i Falköping. Zitius tekniker håller nu på att göra ytterligare felsökningar av detta för att komma tillrätta med problemen.