FÖR MEDLEMMAR

2017-05-04

Störningar i tv-bilden

Vi har fått information från Sappa att de har uppmärksammat att vi har störningar på tv-signalen.
Sappa har kontaktat Zitius tekniker angående detta, Zitius har placerat ut mätutrustning i nätet för att få en bättre bild av vad som händer med signalen.
Så felsökning av detta är påbörjat och i alla högsta grad aktuell enligt Sappa.