Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-10-31

Telefonin

Vi avvaktar fortfarande besked om telefonin. Man har i från Riksnets sida felsökt och tror sig funnit att problemen man haft med telefonin i Fiber Östra berott på ett problem i själva telefonidosan. Detta håller man nu på att åtgärda.
Vi har valt att inte gå vidare med telefonin för än vi säkert vet att vi får en tjänst som inte krånglar från början. Vi kommer att återkomma med information så fort vi vet mer om hur man kommer att lösa det från Riksnets och Quadracoms sida.