Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2014-07-04

Uppstart

Enligt den senaste informationen från Schaktteknik och Quadracom så kommer inga delar av fibern att startas upp före semestern. Vi återkommer med uppdatering så snart vi får besked om uppstart.