FÖR MEDLEMMAR

2014-08-14

Viktig information gällande uppstarten

Just nu har vi fått information om att vi kommer att starta upp under denna och nästa vecka.
Innan vi kan starta upp så måste teknikerna bland annat göra en del mätningar. För att dessa mätningar ska kunna utföras korrekt måste all vår utrustning i hemmen vara helt urkopplad. Det innebär att ni nu måste dra ut eventuella elkablar från er centralenhet och låta dessa vara urdragna till dess att ni på hemsidan kan se att nätet är igång. Detta är mycket viktigt.

Vi vill också påminna om att en del av er inte har hämtat den utrustning som behövs för att kunna nyttja era tjänster. Utrustningen finns att hämta hos Marie.