Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2018-04-28

Zitius Driftmeddelande

Zitius kommer att göra ett planerat arbete på central utrustning i nätet. Kortare avbrott kan förekomma under tiden för arbetet. Starttid 2018-05-03 kl. 00:01 Planerad sluttid: 2018-05-03 kl. 06:00. Reservdag 2018-05-08 kl. 00:01 - 06:00