FÖR MEDLEMMAR

2016-02-27

Zitius informerar

Teknikerna har upptäckt ytterligare problem på nätet som måste åtgärdas.
Detta kommer att ske tidigt på måndag morgon den 29/2, det kan bli ett kortare avbrott men de hoppas att vi inte ska märka av det så mycket.