Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-02-27

Zitius informerar

Teknikerna har upptäckt ytterligare problem på nätet som måste åtgärdas.
Detta kommer att ske tidigt på måndag morgon den 29/2, det kan bli ett kortare avbrott men de hoppas att vi inte ska märka av det så mycket.