Börstig och Brismene Bredbandsförening
bildades 2012 för att projektera, bygga och driva
ett fibernät huvudsakligen i socknarna Börstig, Brismene
och Bredene, Falköpings kommun.

FÖR MEDLEMMAR

2016-01-22

Problem telefonin

Den senaste veckan har vi haft en del problem med framförallt telefonin i vårt nät. För en del av våra medlemmar har problemet löst sej genom att göra omstart av telefondosan, men för en del är telefonen helt död. Teknikerna jobbar nu med detta, och det som orsakar dessa problem är misstänkta kapacitetsproblem ifrån Göteborg. På måndag och tisdag kommer det att göras omfattande åtgärder för att förbättra nätet. På onsdag räknar teknikerna med att problemen ska vara lösta.